Adresa:

Hakije Kulenovića bb
Ciglane

Kontakt telefon:

(033) 556 500
(033) 556 501

Radno vrijeme:

ponedjeljak - subota
09:00 - 20:00

Frizerski salon Image 3